Yönetim Danışmanlığı ve Hizmetleri

i.                  Finansal proje yönetim danışmanlığı

ii.                 Finansal süreç analizi ve süreç iyileştirme danışmanlığı

iii.                İnsan kaynakları yönetim, süreç ve kontrol danışmanlığı

iv.                İletişim, kurumsal yönetim ve sistem tasarım danışmanlığı

v.                 Mali analiz ve raporlama birimlerinin yapılanması

vi.                Muhasebe sisteminin analizi ve yapılandırılması

vii.               Maliyet sistemin analizi ve yapılandırılması

viii.              Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin yapılandırılması 

ix.                İç denetim sistemlerinin kurulması 

TOP