Teşvik Hizmetleri

Ülkemiz mevzuatına göre gerek genel teşvik uygulamalarından gerekse özel olarak sektör, bölge veya iş konusuna göre desteklenen özel hukuk kişilerine yatırımın fizibilite aşamasında, hayata geçirilmesinde, işletmeye alınmasında ve sonrasındaki aşamalarında diğer çalışma konularımızla entegre olarak destek verilmektedir. Destek unsurlarından bazıları;

i.                   Kdv ve gümrük vergisi muafiyeti,

ii.                  İndirimli kurumlar vergisi uygulaması,

iii.                 Finansman desteği,

iv.                 Yatırım yeri tahsisi,

v.                  Gelir vergisi ve işveren sgk prim desteği,

vi.                Yenilenebilir enerji uygulamaları için verilen destekler.

TOP