Muhasebe Hizmetleri

  1. Mevzuatın öngördüğü biçimde yasal defterlerin tutulması
  2. Enflasyon Muhasebesi işlemleri
  3. Maliyet Muhasebesi işlemleri
  4. Yönetim Muhasebesi işlemleri
  5. Muhasebe kayıtlarının kontrolü
  6. Kısa veya uzun süreli muhasebe meslek elemanı temini
  7. Yazılım seçimi ve şirket içi muhasebe sistemleri kurulması
  8. İlgili mevzuatın gerektirdiği beyan ve bildirimlerin yapılması
  9. Diğer şirket işlemlerinin takibi
 
TOP