Copy of Merkez Bankası İhracat Genelgesinde Değişiklik

Merkez Bankası Genelgesinin İhracat Bedelleri Tahsili Ve Kabulü Uygulamasında Irak Ve Libya Ülkeleri İçin Varolan Özel Tahsil Ve Kabul Şekli “Moritanya” Ülkesi İçinde Kabul Edilmiştir.

Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesinin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü” başlıklı 8. Maddesinde ihracat bedeli olarak kabul edilecek tutar, ödeme şekilleri, elektronik ödeme kuruluşlarının durumu, gümrük beyannamesinde beyan edilen banka dışında bankalara gelen tutarların durumu, farklı bankalara yapılan aktarımlarda nasıl hareket edileceği, yurtiçinden ödenen ihracat bedellerinin nasıl değerlendirileceği gibi hususlar düzenlenmiştir.

  1. Maddenin (4.) bendinde Irak ve Libya ülkelerine yapılan ihracatlarda bedelin tahsiline ilişkin özel durumlar ele alınmıştır. Bu ülkelere “Moritanya” ülkeside eklenmştir. Bundan sonra, Irak, Libya ve Moritanyaya yapılacak olan ihracat bedelleri; İthalatcının Türkiyedeki hesabından transfer yoluyla, üçüncü ülkeden bankalar aracılığla transfer yoluyla, Nakit Beyan Formu (NBF) aranmaksızın efektif olarak yapılmasına imkan tanınmaktadır.

 

Maddenin Yeni Hali:

(4) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

  1. a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya
  2. b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya
  3. c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak
  4. d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.
TOP