Mali Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

 

Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi düzenlemeleri uyarınca, ticarethanelerin kuruluşu, işleyişi, tür değiştirmesi ve sona ermesi ile ilgili olarak ticaret hukuku kapsamına giren her türlü iş ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Ek olarak, taraflar arasında bir alacak-borç ilişkisinin mevcut olduğu durumlara yönelik önleyici hizmetler ve –varsa- uyuşmazlıklarla ilgili olarak; ticari nitelikli ilişkiler, tacirler arasındaki ilişkiler ve bir ticari işletmeye bağlı ilişkilerle ilgili olarak ticaret hukuku; borç ilişkisindeki ödeme enstrümanına göre kıymetli evrak hukuku; ödeme gücüne göre icra ve iflas hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yanı sıra, devletle fert arasındaki her türlü mali ilişkilere ilişkin olarak vergi hukuku ile ilgili ve teşebbüsler arasındaki mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici işlemleri önlemeye yönelik olarak rekabet hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Kısaca aşağıdaki alanlar ile ilgili olarak mali hukuk danışmanlığı verilmektedir;

 

i.                   Borçlar Hukuku

ii.                 Kıymetli Evrak Hukuku

iii.               Ticaret Hukuku

iv.               İcra ve İflas Hukuku

v.                 Rekabet Hukuku

vi.               Vergi Hukuku 

TOP