Duman Global, konusunda uzman profesyonellerce; bağımsız denetim, vergi danışmanlığı, finans ve muhasebe, mali hukuk, kurumsal yönetim, bütçeleme ve yönetim raporlaması, insan kaynakları ile şirketlere özel eğitim alanlarında hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Kariyerlerini Türkiye'nin ileri gelen büyük gruplarında uzun yıllar sürdürmüş olan Duman Global yönetici ve çalışanları; bu süre içerisinde edindikleri tecrübe ve uzmanlıklarının avantajıyla kaliteli, hızlı, değer yaratan ve sonuç odaklı hizmetler üretmekte ve bunları müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Duman Global, geleneksel mali müşavirlik ve muhasebecilik hizmeti veren bir kurum olmak yerine aşağıda yer alan değerleri temel alarak fark yaratmayı amaç olarak benimsemiştir:

Rekabetin ulusal boyuttan uluslararası boyuta kaydığı günümüz ticari koşullarında; ihtiyaç duydukları alanlarda profesyonel ve kaliteli çözümler yaratarak müşterilerimizi destekliyoruz.
Anlaşılabilirlikten uzak, kullanışsız ve verimsiz hizmetler üretmek yerine işletmelerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek pratik, anlaşılabilirve verimli hizmetler üretiyoruz.
Sağlıklı büyüme ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında müşterilerimize birikim ve tecrübemiz ile ortak oluyoruz.
Günümüzde teknoloji ve ulaşımdaki büyük gelişimin yarattığı olanaklarla; işgücü, sermaye, mal ve hizmetler saatler hatta dakikalar içersinde yer değiştirmektedir ve zaman tasarrufu en kıymetli kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, doğru planlama yaparak müşterilerimize. ihtiyaç duydukları hizmeti zamanında sunuyoruz.
İnternet ve diğer iletişim araçlarının artan oranda kullanımı; iş ve sosyal yaşamda bilgi paylaşımını sınırsız kılmakta ancak bunun yanında bilgi kirliliğine de ortam oluşturmaktadır.
Duman Global olarak iletişim kanallarını en doğru şekilde kullanarak güvenilir ve doğru bilgiyi müşterilerimize ulaştırıyoruz.
TOP