Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri

Dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde uluslararası ticaret yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle ithalat işlemlerinde uygulanan piyasa düzenleyici vergilerin boyutları bazen tahmin edileninde üzerinde olduğu örneklerine çok sık rastlanmaktadır. İthali planlanan emtiaların maliyetini belirlemek için gümrükte tahsil edilen vergilerin önceden hesaplanması ve hesaplanacak vergiye esas teşkil eden tarife belirleme işlemlerinde uzman kadromuz sizlere yardımcı olmaktadır.

İşletmenizin dış ticaret departmanının kurulmasının her aşamasında sizlere yardımcı olmaktayız. Hizmetlerimiz personel temininden, varolan personeli eğitime kadar uzanmaktadır. 

 

Ülkemizde uygulanan gümrükleme rejimlerinden işletmeniz için optimum seçimler yapmaktayız. Mahrece iade durumunda ödenen vergilerin iadesi, geçici ithalat, geçici ihracat, dahilde işleme, hariçte işleme, transit, gümrük hattında devir, genel antrepo ve özel antrepo kurulması faaliyetlerinde sizlere yol gösterecek bilgiler sunmaktayız. Ayrıca mevzuatımıza yeni giren yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması için ihracatçı firmalara danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 

İthalini yapmış olduğunuz eşyaların tarifelerinden veya kıymet tespitinde yaşamış olduğunuz ihtilafların çözümünde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz. Gümrük müdürlüklerine itiraz, uzlaşma ve uyuşmazlığın idari yargı aşamasında çözümlenmesi süreçlerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

 

TOP