ETİK DEĞERLERİMİZ

Duman & Global, hukukun üstünlüğüne, Anayasal hak ve özgürlüklere saygılı olmayı çalışma prensibi edinmiş bir şirkettir. Her platformda adaleti en önemli ve asla taviz verilemeyecek etik ilkesi olarak benimsemiştir. Duman & Global firma ortaklarından, çalışanlarından ve hizmet verdiği müşterilerinden bu etik ilkeyi benimsemelerini öncelikli amaç olarak belirlemiştir. Bizce “Güvenilir Olmak” ancak adil davranıldığı sürece mümkündür.

Tüm denetim ve mesleki faaliyetlerimizde ilişki içinde olduğumuz kişi ve kurumlara doğru ve dürüst davranmak kurumumuzun isminin, tüm çalışma partnerlerimiz nezdinde güvenle eşit bir kavram olarak anılması sonucunu doğurmaktadır. Doğruluk ve dürüstlük aynı zamanda vazgeçilmez çalışma prensibimizdir ve ismimizin bu yönde anılması bizim için gurur kaynağıdır. 

Tüm denetim faaliyetlerimizde, üçüncü kişilerin veya iş sahibinin haksız, uygunsuz biçimdeki baskıları kararlarımızı kesinlikle etkilememektedir. Manipülasyon, gizleme, özel bilgileri veya başka gizli bilgileri kötüye kullanma, önemli maddi gerçekler hakkında yalan beyanda bulunma ya da başka haksız işlemler veya davranışlarla hiç kimseden haksız menfaat elde etmeden, iş ve işlemleri tarafız ve gizlilik prensibi ile yapmakla kalmayıp aynı zamanda doğru iş ve işlemleri yapmak hedefimizdir. 

Tüm denetim ve mesleki faaliyetlerimizde mesleki teknik ve standartlara hakim, faaliyet gösterilen ülke mevzuatını doğru yorumlayan, özen ve titizliği kusursuz sorumluluk ilkesi çerçevesinde kabullenmiş, gerekli mesleki şüphecilik olgusu yerleşmiş çalışma arkadaşları ile yerine getirmek için çalışmaktayız.

Duman & Global, rakipleri ile uygun rekabet koşulları içerisinde yarışın her zaman “hizmet kalitesinde” olması gerektiğine inanmaktadır. Kalite için gerekli tüm maliyetlere katlanıp fiyatlandırmasını ise bu bakış açısı ile yapmaktadır.

Duman & Global, mesleki faaliyetlerini sürdürürken kendi veya müşterisi menfaati için hiçbir kişi veya kurum temsilcisine veya bunlarla bağlantılı olabilecek herhangi bir kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak, karşılıksız menfaat sağlanmasını, teklif veya vaat etmez. İkili ilişki kurma yöntemi ile veya çeşitli kişi ve kurumların iltiması ile de gayri maddi herhangi bir başka menfaat sağlamamaktadır. 

Duman & Global varoluşunu sürekli kılan personelin memnuniyetine önem vermektedir. Modern yönetim anlayışı gereği her bir çalışanın firma yönetiminde söz sahibi olması gerektiğine inanmakta ve çalışanlarına bu fırsatı sunmaktadır. 

Duman & Global gerek akademik gerekse popüler konular üzerinde yapmış olduğu araştırmaları, kazandığı deneyimleri paylaşmayı ülke menfaatleri için bir kazanım olarak görmektedir. Çalışma partnerlerini aydınlatıcı bilgi notları yayınlayarak da bu bilgisini onlarla paylaşmaktadır.

TOP