Denetim Hizmetleri

Duman & Global, denetim mesleğinin evrensel Duman Global etik ilkelerine bağlı kararlı tutumu ile müşterilerine en üstün kalite de denetim hizmetleri sunmaktadır.

Temel amacımız; müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarından doğan güvenilir ve doğru bilgi beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bu anlayıştan hareketle; şirket yönetim kurulu ve yöneticilerine, denetim komitelerine, paydaşlar, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerine şeffaf bilgi sunmaktayız.

Denetim çalışmalarımız Uluslararası Denetim Standartları referans alınarak gerçekleştirilmektedir. Doğru denetim ekiplerinin kurulması,kurumumuza özel ve verimliliği kanıtlanmış denetim metodolojisinin uygulanması, gelişmiş denetim bilgi, araç ve tekniklerinin kullanılması ile müşterilerimizin gereksinimlerinin anlaşılması “kaliteli denetim hizmeti” anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz:

Ekonomik gelişmelere paralel olarak artan iş yükleri şirketleri finansal raporlara güvenme mecburiyetine sokmuştur. Ancak insan faktörünün bulunduğu bir yapıda maalesef % 100 güvenilir mali tablo setlerinin hazırlanması pek de mümkün bulunmamaktadır. Mali tablo setlerinde karşılaşılan hataların birçoğu muhasebe hilelerinden kaynaklanmaktadır. Bu hileler, borçları ve alacakları eksik/fazla değerleme, finansal yükümlülükleri eksik tahakkuk ettirme, stokları, net gerçekleşebilir değeri veya maliyet bedelinin düşük olanı ile değerlemek yerine farklı bir metotla değerleme buna bağlı stok devir hızı ve bağımlılık oranlarının yanıltıcı hesaplanması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu tablolara güvenen ortaklar, kredi verenler veya 3. kişi tablo kullanıcıları yanlış kararlar alarak zarara uğramaktadırlar. Uzmanlarımız mali tablo sunan işletmelerin gerek bilimsel tekniklere göre hesaplanmış mali tablo setlerini gerekse fiziki sayım yöntemi ile bu tabloların güvenilirliğini ölçmektedir. 

Önleyici hizmetlerin yanı sıra, dava aşamasına gelmiş vergi incelemesine yetkili memurlarca düzenlenen vergi suçu raporları sonucunda direkt veya rapor mütalaa komisyonu aracılığıyla savcılığa intikal eden olayların savcılık ifadesinden ceza davalarındaki savunmalarına kadar itilafın her aşaması uzmanlarımız tarafından yönetilmektedir.

 Vergi inceleme raporları, vergi tekniği raporlarında yer alan tespitlere göre salınan vergi, vergi ziyaı cezası (1 kat veya 3 kat), tekerrür suçlu vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezalarına karşı açılması gereken davalarda;

- Vergi / Ceza ihbarnamelerinin yasal dayanağı olan vergi inceleme raporlarının usulünün, hukukiliğinin ve mesnetlerinin incelenmesi,

- Görevli mahkemenin tespit edilmesi,

- Dava dilekçesinin hazırlanması,

- Maddi ve hukuki delillerin tespiti,

- Örnek karar taraması yapılması,

- Kaydi envanter ve randıman analizi yapılması

gibi yukarıda örnek mukabilinde sayılan konularda, sektörde edinmiş olduğumuz tecrübelerimiz doğrultusunda hizmet verilmektedir.

Değişen kanun uygulamaları ve ticaret hayatında aktörlerin en çok karşılaştığı sorunlar ile ilgili olarak bilgilendirmeler de yapılmakta ve çalışma partnerlerimize ışık tutulmaktadır. 

Yöneticilerin veya ortakların, görev ve sorumluluk alanlarında bulunan işlemleri gerçekleştirirken, bizzat kendi veya başka bir kimse / kurum üzerinden sorumlusu / ortağı olduğu kurumun zarara uğraması ile sonuçlanan olayların incelenerek raporlanması hizmetleri uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

TOP