Değerleme Hizmetleri

 Deüerleme hizmetinin evrensel etik ilkelerine bağlı kararlı tutumu ile müşterilerine en üstün kalitede  hizmetler sunmaktadır.

Temel amacımız; müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarından doğan güvenilir ve doğru bilgi beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bu anlayıştan hareketle; şirket yönetim kurulu ve yöneticilerine, denetim komitelerine, paydaşlar, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerine şeffaf bilgi sunmaktayız.

 

Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz:

Globalleşen dünyada küresel sermayeye kapılarınızı açmak için, ortağı veya sahibi olduğunuz kurumun itibari değerini parasal olarak ifade etmeniz veya satın almayı planladığınız kurumun istenen bedelin ne kadar rasyonel olduğunu değerlemeniz için size en doğru referansı sunacak değerleme standartlarına uygun uluslararası değerleme raporları hazırlamaktayız. Güçlerinizi birleştirmek istemiş olduğunuz kurumlar veya bölünmeyi planladığınız ortaklığınız ile ilgili hak ve sorumluluklarınızı objektif bir şekilde derin piyasa bilgimiz ile değerleyerek size ve ortak olmayı düşündüğünüz kurumlarla ayrılma esnasında net sermaye değeriniz hakkında raporlamalar yapmaktayız. 

Yoğun rekabet ortamında işletme kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmanın diğer bir yolu da bedeli yüksek satışların tahsilinin yapılıp yapılamayacağı hususudur. Finansal raporlamalar üzerinden yapacağımız çalışmaları, uzmanlarımızın istihbarat bilgileri ile destekleyerek doğru kararı vermenize yardımcı olmaktayız. 

Kaynak sağlayıcılarına, sağlamış oldukları kaynağın amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yönünde destek hizmeti verilmesi, kaynağı kullanacakların ise fayda/maliyet analizi yapmalarına yardımcı olacak hesaplamalar ile kendilerine uygun borçlanma enstrümanı seçmelerine yardımcı olunmaktadır. 

 

TOP