Bordrolama Hizmetleri

i.                  İş Kanunu ve Sosyal güvenlik mevzuatı gereği yapılması gereken bildirimlerin yapılması

ii.                 Puantaj kayıtlarının tutulması 

iii.               Ücret bordrolarının düzenlenmesi 

 
TOP