BİNA VERGİSİ MUAFİYETİ HK.

Üretim Reform Paketi” olarak bilinen 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda;

7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10. maddesi ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı "Emlak Vergisi Kanununun" Daimi muafiyetler başlıklı 4. maddesinin (m) fıkrasına “organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, gerçekleştirilen değişiklik devamında söz konusu madde hükmü gereğince Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içerisinde yer alan binalar kiraya verilmemek şartı ile Bina Vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur.  

Söz konusu uygulama 01.07.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğundan 2017/1.Taksit Bina vergileri ödenecek olup, 30.11.2017 tarihine kadar ödenmesi gereken 2017/2. Taksit bina vergileri ödenmeyecektir. İlk taksit ödeme süresinde 2017/2. Taksit i de ödeyen mükelleflerin talebi halinde ödenmiş olan vergi mükellefe iade edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

TOP