Duman & Global Danışmanlık

Yola bilinenlerle değil, bilenlerle çıkın!

Danışmanlık Hizmetleri

Yol Gösteren Profesyonel Kadro

Teşvik Yönetimi

Dalgalı Ekonomide Güvenli Limanları Keşfedin

Vergi | Mali Hukuk | Gümrük | Teşvik

PREV
NEXT

Güncel Makaleler

Tüm Yönleriyle Tasarım Merkezleri

Bilindiği üzere devlet desteklerinin ülke ekonomisine katkısı devlet tarafından yapıla destek veya sağlanan indirim/istisnadan katbekat fazladır. Girişimcileri yüreklendirmesi ve potansiyelin keşfedilmesi hususunda da ayrıca tetikleyici bir etkisi vardır.

Belediyelerin Hibe Yoluyla Şirket Edinimi

Bilindiği üzere belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanununa göre kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmektedirler. Belediyelerin ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Cumhurbaşkanının iznine tabidir.

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Sorunu

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun 1. maddesinde, işveren kapsamı “Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli.....

Zincirleme Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Sonuçları

Bilindiği üzere iş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir[1]. 4857 sayılı İş Kanununun 8 ila 16 maddeleri iş sözleşmesi türlerini genel anlamda hüküm altına almıştır. 4857 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Duman & Global

Vergi | Hukuk | Mali Müşavirlik | Gümrük | Teşvik |

Planlama

İşinizle ilgili Kritik Konuları Birlikte Planlayalım

Aksiyon

Önemli Süreçlerinizin Aksiyonlarını Almaktan Çekinmeyin

Denetim

Önemli Süreçler Öncesi Ekibimizin Denetim Hizmetini Görün

Sirküler

Dövizli Sözleşmelerin Türk Parasına Çevrilmesi Durumunda Damga Vergisi

Tüm Yönleriyle Kısa Çalışma Ödeneği

Dövize Endeksli Sözleşmeler

İş Kanununa Göre İzinler

resmi twitter sayfası

2 weeks ago
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot uygulamasına 01.01.2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dahil edilmiş, Tüm Türkiye'deki uygulama ise 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir. #MUHSGK https://t.co/sLaQVXz9BL Duman_Global photo
2 months ago
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:29) ile; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.
2 months ago
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 30.12.2019 tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.
TOP