Duman & Global Danışmanlık

Yola bilinenlerle değil, bilenlerle çıkın!

Danışmanlık Hizmetleri

Yol Gösteren Profesyonel Kadro

Teşvik Yönetimi

Dalgalı Ekonomide Güvenli Limanları Keşfedin

Vergi | Mali Hukuk | Gümrük | Teşvik

PREV
NEXT

Güncel Makaleler

Tüm Yönleriyle Tasarım Merkezleri

Bilindiği üzere devlet desteklerinin ülke ekonomisine katkısı devlet tarafından yapıla destek veya sağlanan indirim/istisnadan katbekat fazladır. Girişimcileri yüreklendirmesi ve potansiyelin keşfedilmesi hususunda da ayrıca tetikleyici bir etkisi vardır.

Belediyelerin Hibe Yoluyla Şirket Edinimi

Bilindiği üzere belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanununa göre kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmektedirler. Belediyelerin ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Cumhurbaşkanının iznine tabidir.

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Sorunu

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun 1. maddesinde, işveren kapsamı “Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli.....

Zincirleme Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Sonuçları

Bilindiği üzere iş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir[1]. 4857 sayılı İş Kanununun 8 ila 16 maddeleri iş sözleşmesi türlerini genel anlamda hüküm altına almıştır. 4857 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Duman & Global

Vergi | Hukuk | Mali Müşavirlik | Gümrük | Teşvik |

Planlama

İşinizle ilgili Kritik Konuları Birlikte Planlayalım

Aksiyon

Önemli Süreçlerinizin Aksiyonlarını Almaktan Çekinmeyin

Denetim

Önemli Süreçler Öncesi Ekibimizin Denetim Hizmetini Görün

Sirküler

Dövizli Sözleşmelerin Türk Parasına Çevrilmesi Durumunda Damga Vergisi

Tüm Yönleriyle Kısa Çalışma Ödeneği

Dövize Endeksli Sözleşmeler

İş Kanununa Göre İzinler

resmi twitter sayfası

7 days ago
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının memleketimize, geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimize başarı getirmesini temenni ederiz. Duman & Global Ailesi
1 week ago
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. https://t.co/oM9yAmQbTU Duman_Global photo
2 weeks ago
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Tebliğinde 6 Ay Uzama

04.09.2018-04.03.2020 döneminde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ait bedellerin Tebliğ’de belirtilen sürelerde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur. https://t.co/5WzcDCx9e7
Duman_Global photo
TOP